Công tắc điểu khiển 6 chế độ
Bộ vi xử lý trung tâm
Bộ nguồn
Mô-tơ
       
Dây cu-roa
Pu-li
Pát treo cánh cửa
Thiết bị an toàn Photocells
       
Wireless touch switch
(Transmitter # 5, Receiver # 3)

Công tắc mở cửa không dây
(Wireless touch switch # 6)
Nút nhấn mở cửa cho người tàn tật
Mắt điện tử
       
Mắt điện tửl
Khóa mở cửa sử dụng phím số
Remote điều khiển từ xa
Remote điều khiển từ xa
       
Công tắc mở cửa khi đưa tay gần sử dụng cho những nơi tiệt trùng